Biblioteka Główna nieczynna 11 i 12 listopada

Godziny otwarcia bibliotek instytutowych od 3 października 2022

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej SGGW od 3 października 2022

Godziny pracy BG SGGW w okresie okołosesyjnym

Godziny otwarcia Biblioteki w czerwcu i lipcu

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej

Zmiany godzin otwarcia Biblioteki przy Instytucie Inżynierii Lądowej i Instytucie Inżynierii Środowiska

Zmiany godzin otwarcia w okresie wielkanocnym

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej do końca semestru zimowego