Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w okresie wakacyjnym

Godziny pracy BG SGGW w okresie okołosesyjnym

Godziny otwarcia Biblioteki w czerwcu i lipcu

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej

Zmiany godzin otwarcia Biblioteki przy Instytucie Inżynierii Lądowej i Instytucie Inżynierii Środowiska

Zmiany godzin otwarcia w okresie wielkanocnym

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej do końca semestru zimowego

Godziny otwarcia Bibliotek NSI SGGW od 1 października 2021