Schemat rozmieszczenia książek w wolnym dostępie.

250
249
248
225
226
227
247
246
245
228
229
230
244
243
242
231
232
233
241
240
239
238
234
235
236
237

224
223
222
199
200
201
221
220
219
202
203
204
218
217
216
205
206
207
215
214
213
212
208
209
210
211
198
197
196
173
174
175
195
194
193
176
177
178
192
191
190
179
180
181
189
188
187
186
182
183
184
185
172
171
170
147
148
149
169
168
167
150
151
152
166
165
164
153
154
155
163
162
161
160
156
157
158
159
146
145
144
121
122
123
143
142
141
124
125
126
140
139
138
127
128
129
137
136
135
134
130
131
132
133
120
119
118
95
96
97
117
116
115
98
99
100
114
113
112
101
102
103
111
110
109
108
104
105
106
107
94
93
92
69
70
71
91
90
89
72
73
74
88
87
86
75
76
77
85
84
83
82
78
79
80
81
68
67
66
43
44
45
65
64
63
46
47
48
62
61
60
49
50
51
59
58
57
56
52
53
54
55
42
41
40
17
18
19
39
38
37
20
21
22
36
35
34
23
24
25
33
32
31
30
26
27
28
29
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Informacja
katalogowa

Znajdź nazwę działu a następnie kliknij na odpowiadający mu wiersz w poniższej tabeli.

DOSTĘP (Symbol działu)NAZWA DZIAŁUNUMER REGAŁU
35Administracja publiczna64
338.43Agrobiznes52
631.6Agrotechnika166
79:63Agroturystyka238
517Analiza matematyczna79
619:611Anatomia zwierząt124-125
664:621Aparatura i maszynyw przemyśle spożywczym213
9Archeologia245-247
72Architektura234
712Architektura krajobrazu. Tereny zielone230
91Atlasy geograficzne248-250
502Badania i obserwacje przyrody70
631.46Bakteriologia gleb162
336.7Bankowość, banki46-47
577.1Biochemia99-100
9Biografie245-247
57Biologia95-96
630.1Biologia leśna149-150
577.2Biologia molekularna101
578/579Biotechnologia.103
58Botanika105-107
582Botanika systematyczna111-113
621Budowa maszyn. Zagadnienia ogólne134-135
631.2Budownictwo wiejskie158
626/627Budownictwo wodne140