E-książki

 • IBUK libra to polski serwis książek elektronicznych należący do Wydawnictwa Naukowego PWN. Baza zawiera kilkanaście tysięcy publikacji: podręczniki, wydawnictwa specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe oraz beletrystyczne wydawane przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny.

  Subskrypcja zapewnia dostęp online do wybranych publikacji z następujących dziedzin: nauki ekonomiczne, matematyczno- przyrodnicze, społeczne, medycyna, informatyka.

  Serwis IBUK Libra zapewnia:

  • Całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca.
  • Tysiące tytułów.
  • Największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych.
  • Szybki podgląd pełnych tekstów.
  • Osobiste konto myIBUK.
  • Zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN.
  • Dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo.
  • Elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy.
  • Możliwość czytania na urządzeniach mobilnych.

  Wymagania techniczne:
  Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

 • Pełnotekstowa baza książek zagranicznych obejmująca ponad 6500 podręczników, książek, materiałów konferencyjnych i unikatowych baz właściwości materiałowych (np. substancje chemiczne, tworzywa sztuczne, stopy metali, kompozyty, szkła optyczne, materiały wykorzystywane w elektronice). Kolekcja zawiera publikacje z zakresu nauk przyrodniczych, chemii, inżynierii i nauk materiałowych od około 130 wiodących stowarzyszeń naukowych i wydawców. Dodatkowo baza wzbogacona jest o interaktywne narzędzia wyszukiwawcze i analityczne (w tym arkusze kalkulacyjne umożliwiające obliczenia z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu).

  Uczelnia posiada dostęp do następujących modułów tematycznych:

  • Biochemistry, Biology & Biotechnology.
  • Chemistry & Chemical Engineering.
  • Civil Engineering & Construction Materials.
  • Environment & Environmental Engineering.
  • Food Science.
  • General Engineering & Project Administration.
  • Safety & Industrial Hygiene.
  • Sustainable Energy and Development.

  Kolekcje oznaczone “kłódką” są poza subskrypcją i są niedostępne.

 • Wielodziedzinowa baza Ebook Central umożliwia dostęp do pełnotekstowych książek elektronicznych (głównie anglojęzycznych) na platformie ProQuest od blisko 650 wydawców profesjonalnych, naukowych i akademickich. Jej zasoby obejmują takie dziedziny wiedzy jak: sztuka, biznes i ekonomia, edukacja, zdrowie i medycyna, historia i nauki polityczne, prawo, literatura i językoznawstwo, religia i filozofia, nauki społeczne, nauki ścisłe i technologie.

  Uczelnia posiada pełny dostęp do następujących pakietów tematycznych:

  • Science & Technology, obejmujący:
   • Agriculture.
   • Computer Science/IT.
   • Engineering: Chemical Engineering, Civil Engineering, Construction, Electrical Engineering, Environmental Engineering, Mining, General Engineering, Manufacturing, Mechanical Engineering.
   • Environmental Studies.
   • Mathematics.
   • Science: Anatomy/Physiology, Astronomy, Biology/Natural History, Botany, General Science, Chemistry, Geology, Physics, Zoology.
  • Business, obejmujący:
   • Business/Management.
   • Economics.

  Utworzenie własnego konta umożliwia skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności bazy (m. in. czytanie książek online, pobieranie książek i rozdziałów, tworzenie własnej półki z książkami, robienie notatek w książkach, zapisywanie artykułów, kopiowanie tekstu). Baza daje możliwość zarządzania wybranym tekstem, drukowania do 40% książki oraz kopiowania – 20%, stosowania zakładek, dzielenia się ze znajomymi wybranymi fragmentami teksów oraz monitorowania DRM (użytkownik widzi do jakiego stopnia może użytkować dany tytuł).

 • Baza pełnotekstowych książek elektronicznych. Swoim zakresem obejmuje takie dziedziny jak: nauki techniczne, matematyczno - przyrodnicze, społeczne, medycynę, chemię, fizykę, ekonomię, biznes i zarządzanie i inne.

  W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

 • Elektroniczna baza książek z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

  W 2016 licencja Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.
  W celu przeglądania książek, w zakładce Publications należy wybrać Books (po prawej stronie ekranu).
  Aktywny dostęp wyłącznie do publikacji oznaczonych symbolem otwartej kłódki.