Informacje praktyczne

Kontakt

 • Kontakt w sprawie logowania do baz

  Od 21 lipca 2022 obowiązuje następujący sposób logowania do baz udostępnianych przez Bibliotekę:

  • login dla studentów: numer S (6-cyfrowy numer albumu poprzedzony literą S)
  • login dla doktorantów: numer D,
  • login dla pracowników: numer P (identyfikator kadrowo-płacowy)
  • hasło: takie, jak do poczty w domenie @sggw.edu.pl

  Dostęp do baz uzyskuje się wraz z założeniem uczelnianego konta pocztowego i traci się w momencie utraty ważności tego konta (niezależnie od podpisania obiegówki).

  Problemy z logowaniem do baz należy zgłaszać do systemu pomocy Centrum Informatycznego:

Q&A

 • Czy można korzystać przed ukończeniem szkolenia bibliotecznego?

  Tak – choć szkolenie biblioteczne jest obowiązkowym punktem do zaliczenia w programie studiów, to wypożyczanie możliwe jest już po otrzymaniu legitymacji studenckiej (do korzystania z zasobów czytelni na miejscu nie jest wymagany dokument). 

 • Na jak długo mogę wypożyczyć podręcznik?

  Podręcznik z Wypożyczalni można wypożyczyć na 60 dni – przed upływem terminu zwrotu możliwe jest przedłużenie wypożyczenia.

  Doktoranci i pracownicy nienaukowi SGGW mogą także wypożyczać książki z Czytelni i bibliotek instytutowych na 30 dni.

  Pracownicy naukowi mogą wypożyczać książki z Czytelni i bibliotek instytutowych na 6 miesięcy.

  Ponadto wszyscy czytelnicy mogą wypożyczać książki z Wypożyczalni Beletrystycznej na 30 dni.

 • Ile książek mogę wypożyczyć jednocześnie?

  Każdy student może mieć wypożyczonych jednocześnie 10 podręczników z Wypożyczalni5 książek ze zbioru beletrystycznego.

  Doktoranci i pracownicy SGGW mogą wypożyczać jednocześnie 5 egzemplarzy z Wypożyczalni, 5 egzemplarzy z Czytelni5 książek ze zbioru beletrystycznego.

  Inne osoby, np. emeryci SGGW, mogą wypożyczać jednocześnie 5 egzemplarzy z Wypożyczalni5 książek ze zbioru beletrystycznego.

 • Jak mogę przedłużyć wypożyczone książki?

  Książki można przedłużyć samodzielnie przed upływem terminu zwrotu poprzez zalogowanie się na swoje konto biblioteczne i wybranie w zakładce Wypożyczenia opcji Przedłuż (lub Przedłuż wszystko). 

  Film instruktażowy dotyczący przedłużania książki.

 • Czy można przedłużać książki, ile razy się chce, czy jest limit?

  Obecnie nie ma limitu liczby przedłużeń terminu zwrotu podręczników – ważne, by pamiętać o dokonaniu prolongaty przed upływem terminu zwrotu.

  Pozycje z księgozbioru beletrystycznego można przedłużyć dwukrotnie.

  Możliwość przedłużenia zostaje zablokowana w momencie zamówienia danego tytułu przez innego czytelnika.

 • Czy mogę zamówić książkę, a ktoś inny odebrać?

  Zamówione materiały odebrać może jedynie właściciel konta, z którego zostało złożone zamówienie, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.


  Zwrotu książek może natomiast dokonać dowolna osoba. 

 • Czy jako student innej uczelni mogę również korzystać z biblioteki SGGW?

  Studenci innych uczelni oraz użytkownicy spoza SGGW mają możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki na miejscu w czytelniach.

 • Odbyłam szkolenie biblioteczne na innej uczelni, czy mogę je przepisać?

  Nowo przyjęci studenci zobowiązani są do zaliczenia szkolenia bibliotecznego realizowanego w formie e-learningu na platformie Moodle. Więcej informacji na ten temat: https://szkolenia.sggw.pl 

 • Do kiedy trzeba zrobić szkolenie biblioteczne?

  Termin, do którego należy ukończyć szkolenie biblioteczne znajdziecie w dedykowanym kursie, po zalogowaniu do platformy Moodle: https://szkolenia.sggw.pl. 

 • Ile czasu mam na odebranie książek od momentu zamówienia?

  Zamówione książki czekają w Wypożyczalni Podręczników przez 3 dni kalendarzowe – po upływie tego czasu nieodebrane zamówienia są anulowane.

  Książki z Wypożyczalni  Beletrystycznej można zamówić po godzinie 20 – zamówienie będzie czekać następnego dnia, w godzinach otwarcia Biblioteki.

Jak zacząć

 • Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

  Zapraszamy studentów I roku do udziału w obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym.  

  Podczas szkolenia studenci zapoznają się z bibliotekami NSI oraz zasadami korzystania z ich zasobów i usług. 

  Oferujemy następujące formy szkolenia do wyboru: 

  • podczas organizowanego przez Samorząd Studentów SGGW na terenie Biblioteki Głównej wydarzenia “Akcja-Reaktywacja” 
 • Nauka w bibliotece

  Nauka w bibliotece

  Zapewniamy dogodne warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz komfort w zdalnym korzystaniu z biblioteki. 

  • bogate zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne), dostępne za pomocą multiwyszukiwarki 
  • czytelnie do indywidualnej pracy cichej z możliwością korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie 
  • czytelnia C do pracy grupowej z wygodną przestrzenią do relaksu 
  • odrębna sala do pracy grupowej 4Team oraz pracy w kabinach akustycznych  (rezerwacja) 
  • dostęp do bezpłatnych skanerów 
  • dostęp do bibliotecznej sieci Wi-Fi 
  • płatności elektroniczne za opłaty dodatkowe 
 • Czy muszę zakładać kartę biblioteczną?

  Jestem studentem/doktorantem: 

  Dla studentów i doktorantów kartą biblioteczną jest legitymacja studencka lub doktorancka. Nie ma konieczności zakładania konta bibliotecznego, jedynie wymagana jest jego aktywacja. 

  Jestem pracownikiem SGGW: 

  Dla pracowników SGGW dokumentem uprawniającym do wypożyczeń może być legitymacja pracownicza lub karta biblioteczna z kodem kreskowym, wydana przez Bibliotekę Główną. 

  Jestem słuchaczem studiów podyplomowych:

  W celu założenia konta bibliotecznego proszę się zgłosić osobiście do Wypożyczalni (budynek 48, wejście C) z dokumentem tożsamości.

 • Chcę wypożyczyć książkę

  Jestem studentem: 

  Studenci, którzy chcą wypożyczyć podręczniki do domu powinni sami aktywować swoje konto. Należy wejść na swoje konto i skorzystać z opcji “Nie pamiętam hasła” – po wpisaniu swojego loginu na uczelniany adres mailowy otrzymamy link aktywacyjny, który umożliwi pierwsze logowanie na konto. Po zalogowaniu należy koniecznie zmienić hasło. Przy kolejnym logowaniu w okno ID użytkownika należy wpisać numer albumu poprzedzony literą S. 

  Po aktywacji konta można zamówić książki do wypożyczenia link do filmu.

  Książki można odebrać w Wypożyczalni (wejście C) od razu po złożeniu zamówienia lub w ciągu 3 dni kalendarzowych.

  Jestem pracownikiem SGGW: 

  Pracownicy SGGW są uprawnieni do wypożyczeń z czytelni, wypożyczalni, magazynu Biblioteki Głównej SGGW, bibliotek przy instytutach SGGW oraz Zbioru Beletrystycznego Biblioteki. Aktywacji konta należy dokonać z zakładki moje konto, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją „Pierwsze logowanie do systemu”.

 • Jak przedłużyć termin zwrotu książki?

  Prolongaty można dokonać samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne. 

  Instrukcję znajdziesz tutaj

  Nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu książki w przypadku: 

  • upłynięcia terminu zwrotu książki, 
  • rezerwacji książki przez innego czytelnika, wykorzystania limitu trzykrotnej prolongaty. 
 • Beletrystyka

  Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki Beletrystycznej. Księgozbiór dostępny jest w Czytelni C (I piętro). 

Korzystanie na miejscu

 • Co oznacza w Bibliotece „wolny dostęp”?

  Część księgozbioru Biblioteki, znajdująca się w czytelniach, ma charakter ogólnodostępny. Oznacza to, że każdy użytkownik ma swobodny dostęp do książek i wybranych czasopism. Po ich wykorzystaniu na miejscu czytelnik zobowiązany jest do odłożenia ich na wyznaczone miejsca. 

  Mapa działów w Wolnym Dostępie: https://bg.sggw.edu.pl/katalog-zasoby/wolny-dostep-wg-nazw-dzialow/ 

 • Zamawianie z magazynu

  Zamówienia z magazynu dokonujemy drogą elektroniczną, zdalnie lub na miejscu z komputerów dostępnych w Bibliotece Głównej.

  Z magazynu zamówić możemy książki, czasopisma, prace dyplomowe, mikrofisze, normy oraz mapy.

  Aby zamówić książki w katalogu elektronicznym, należy zalogować się na swoje konto w katalogu elektronicznym: 

  Instrukcja pierwszego logowania

  Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić status książki (wymagany status „dostępny”).

  Czas realizacji zamówienia to około 10 minut.

  Przypominamy, że zamówienia z magazynu odbieramy u bibliotekarza dyżurnego tego samego dnia po złożeniu zamówienia.

  Zamówienia są realizowane do godziny 17.30.

  Instrukcja zamawiania materiałów z magazynu.

 • Dostęp do prac dyplomowych

  Z prac dyplomowych można korzystać na miejscu w czytelni zbiorów specjalnych SGGW oraz w czytelni Biblioteki przy Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, zgodnie z licencją udzieloną przez autora.  

  Aby uzyskać zgodę na wgląd do pracy, należy przedstawić wypełniony wniosek: 

  Formularz wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej w formacie .doc

 • Kopiowanie publikacji

  Kopiowanie publikacji jest możliwe z zachowaniem przepisów prawa autorskiego. 

  Można użyć do tego zarówno aparatu fotograficznego jaki i udostępnionego w czytelni skanera. 

  Nie wolno kopiować prac dyplomowych, norm i materiałów sprzed 1960 r. 

Zasoby elektroniczne

 • Bazy danych

  Osoby posiadające konto w domenie SGGW mają dostęp do bogatej i zróżnicowanej kolekcji polskich i zagranicznych książek i czasopism elektronicznych, serwisów informacyjnych oraz narzędzi służących do analiz bibliometrycznych. 

 • Dostęp z domu do zasobów elektronicznych

  Studenci, doktoranci i pracownicy SGGW mają zapewniony dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią SGGW.

  Aby uzyskać do nich dostęp należy zalogować się do baz danych. 

  • LOGIN to numer identyfikacyjny poprzedzony odpowiednią literą – tzw. numer S (6-cyforwy numer albumu poprzedzony literą “S”) dla studentów, numer D dla doktorantów i numer P dla pracowników (dla słuchaczy studiów podyplomowych – numer K, czyli 5-cyfrowy numer albumu, poprzedzony znakami “K0” – literą “K” i zerem) 
  • HASŁO to hasło do poczty uczelnianej SGGW. 

  W przypadku braku znajomości swojego loginu lub hasła należy skontaktować się OSOBIŚCIE (ochrona danych osobowych) z Centrum Informatycznym (budynek 1).

Wyszukiwanie w zasobach BG SGGW

 • Szukam literatury na temat...

  Zachęcamy do rozpoczęcia samodzielnego wyszukiwania literatury poprzez multiwyszukiwarkę Primo, dostępną na stronie głównej Biblioteki. Jedno okno wyszukiwawcze pozwala na przeglądanie wszystkich zasobów biblioteki (źródła drukowane i elektroniczne), co znacznie ułatwia i skraca czas poszukiwań. 

  Polecamy w tym zakresie film instruktażowy: https://bg.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/57/2021/09/Multiwyszukiwarka-Primo.mp4 

  W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej:   

  pod numerem telefonu 22-59-35-710 lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl.

Formularze. Opłaty

 • Przetrzymana książka

  W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, blokowane jest konto czytelnika i system nalicza opłatę w wysokości 50 gr za egzemplarz za każdy dzień zwłoki.  

  Opłaty za przetrzymanie książek należy dokonać kartą w Wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe nr: 43 1240 6263 1111 0011 1431 7156 
  Potwierdzenie przelewu należy przesyłać na adres:  

 • Inne formularze

  Pozostałe formularze oraz regulaminy można znaleźć tutaj

Na zakończenie

 • Obiegówki

  Obiegówki studenckie podpisywane są w Wypożyczalni (Wejście C – od strony ul. Nowoursynowskiej).
  Obiegówki pracownicze i doktoranckie podpisywane są w czytelni Biblioteki Głównej (Wejście A – od strony  kampusu).

  Można również przesłać skan obiegówki e-mailem:
  studenci na adres bg_wypozyczalnia@sggw.edu.pl
  pracownicy na adres bg_czytelnia@sggw.edu.pl
  Podpisany odeślemy na adres e-mail Czytelnika.

 • Gdzie zgłosić problem z zalogowaniem do baz danych?

  Od 21 lipca 2022 obowiązuje następujący sposób logowania do baz:

  • login: dla studentów numer S (6-cyfrowy numer albumu poprzedzony literą S), dla doktorantów numer D, dla pracowników numer P (identyfikator kadrowo-płacowy)
  • hasło: takie, jak do poczty w domenie @sggw.edu.pl

  Dostęp do baz uzyskuje się wraz z założeniem uczelnianego konta pocztowego i traci się w momencie utraty ważności tego konta (niezależnie od podpisania obiegówki).

  Problemy z logowaniem do baz należy zgłaszać do systemu pomocy Centrum Informatycznego:

Jak zacząć?

 • Zapisy do biblioteki

  1. Korzystanie z czytelni nie wymaga zapisu do Biblioteki.
  2. Wypożyczanie na zewnątrz oraz korzystanie z baz danych dostępnych po zalogowaniu dla osób uprawnionych możliwe jest po aktywowaniu konta bibliotecznego czytelnika.
    • W tym celu:
   1. Studenci studiów 1-go i 2-go stopnia, studiów doktoranckich oraz pracownicy SGGW mogą skorzystać z opcji „Pierwsze logowanie do systemu” w zakładce „Moje konto”.
    Uwaga: samodzielna aktywacja konta pozwala złożyć zamówienie w wypożyczalni, lecz nie aktywuje innych funkcjonalności. Przykładowo: nie daje uprawnień do korzystania z wypożyczalni krótkoterminowej (samoobsługowy panel do wypożyczeń znajdujący się w Czytelni Dydaktycznej) czy też samodzielnego zamawiania materiałów z magazynu do czytelni. Pełna aktywacja konta następuje przy pierwszym wypożyczeniu w wypożyczalni studenckiej lub za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.
   2. Można także aktywować konto u bibliotekarza dyżurnego w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Biblioteki:
    1. studenci – w Wypożyczalni na podstawie aktualnej legitymacji.
    2. pracownicy – w Czytelni Ogólnej lub Wypożyczalni na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w SGGW.
    3. słuchacze studiów podyplomowych – w Wypożyczalni na podstawie listy słuchaczy podpisanej przez Kierownika Studiów – wymagany dowód osobisty.
    4. emeryci i renciści SGGW – w Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej – wymagany jest dowód osobisty.
    5. doktoranci nie związani z SGGW – w Wypożyczalni, Czytelni na podstawie wniosku promotora lub kierownika katedry, w której piszą doktorat.
    6. goście: stażyści Erasmusa, wykładowcy wizytujący itp. – w Wypożyczalni lub Czytelni na podstawie wniosku jednostki – gospodarza.

  Wszyscy czytelnicy mają obowiązek rozliczenia się z Biblioteką w momencie odejścia z SGGW.
  Poświadczenie na studenckiej karcie obiegowej można uzyskać w Wypożyczalni.
  Poświadczenie na pracowniczej lub doktoranckiej karcie obiegowej można uzyskać w Czytelni Ogólnej.

 • Wypożyczalnia – jak zacząć korzystać

  Studenci, którzy chcą wypożyczyć podręczniki do domu muszą sami aktywować swoje konto. W tym celu należy wejść do katalogu on-line biblioteki, wybrać zakładkę “Moje Konto” i dalej postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją “Pierwsze logowanie do systemu”.

 • Logowanie do konta bibliotecznego i baz danych po uzyskaniu legitymacji pracowniczej

  W związku z zachodzącym na uczelni procesem wydawania legitymacji pracowniczych mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z zasobów Biblioteki. Wynika to ze stopniowej zmiany danych służących do logowania się do baz danych i konta bibliotecznego. Dotychczasowy login, którym jest numer karty bibliotecznej będzie stopniowo zastępowany numerem legitymacji pracowniczej. W wypadku problemu z logowaniem się dotychczasowym loginem (numerem karty bibliotecznej) należy spróbować użyć nowego identyfikatora, którym jest numer umieszczony pod kodem kreskowym na legitymacji (wpisywany ciągiem – bez wewnętrznej spacji).

  Jeśli nadal występować będą problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod nr telefonu (+48) 22 59 35 793 w godz. 9:00-17:00

 • Nauka w bibliotece

  Zapewniamy dogodne warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz komfort w zdalnym korzystaniu z biblioteki.  

  • bogate zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne), dostępne za pomocą multiwyszukiwarki  
  • czytelnie do indywidualnej pracy cichej z możliwością korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie  
  • czytelnia dydaktyczna do pracy grupowej z wygodną przestrzenią do relaksu  
  • odrębna sala do pracy grupowej (możliwość rezerwacji miejsca)  
  • samodzielne wypożyczanie książek (zbiory Czytelni Dydaktycznej)  
  • dostęp do bezpłatnych skanerów  
  • dostęp do bibliotecznej sieci Wi-Fi  
  • płatności elektroniczne za opłaty dodatkowe

Korzystanie na miejscu

 • Zasady udostępniania zbiorów

  Biblioteka Główna udostępnia zbiory na miejscu i wypożycza je na zewnątrz.

  1. Udostępnianie na miejscu

  W czytelniach udostępniamy zbiory wszystkim zainteresowanym.

  Poszukiwanie interesujących pozycji należy zacząć od katalogu.

  1. Z książek i czasopism znajdujących się w wolnym dostępie można korzystać samodzielnie.
  2. Zbiory z magazynu udostępniane są po osobistym złożeniu zamówienia u dyżurnego bibliotekarza lub przesłaniu tego zamówienia on-line. Do odbioru zamówionych materiałów niezbędny jest dokument tożsamości.

  Na szczególnych warunkach udostępniane są prace dyplomowe. Do korzystania z nich upoważnieni są:

  • studenci SGGW na podstawie pisemnej zgody swojego promotora   (formularz);
  • studenci spoza SGGW na podstawie pisemnej zgody swojego promotora oraz promotora pracy lub kierownika jednostki SGGW w której praca powstała (formularz);
  • w uzasadnionych przypadkach inne osoby na podstawie pisemnej zgody promotora pracy lub kierownika jednostki SGGW w której praca powstała (formularz);
  • powyższe ograniczenia nie dotyczą pracowników naukowych wyższych uczelni i innych instytucji naukowych oraz osób piszących prace doktorskie i habilitacyjne.
  1. Wypożyczanie na zewnątrz

  Do wypożyczeń na zewnątrz uprawnione są osoby,  które mają aktywne konto biblioteczne – posiadanie aktualnej legitymacji lub aktualnego identyfikatora wydanego przez bibliotekę (dla pozostałych kategorii czytelników) – oraz biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

  Pracownicy naukowi SGGW mogą wypożyczać w:

  1. Czytelni Ogólnej – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 6 miesięcy.
  2. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: do 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Pracownicy SGGW niebędący nauczycielami akademickimi, doktoranci SGGW, emeryci i renciści SGGW mogą wypożyczać w:

  1. Czytelni Ogólnej – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 30 dni.
  2. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: do 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Studenci mogą wypożyczać w:

  1. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: 10 wol. na czas do 30 dni.
  2. Czytelni Dydaktycznej – wypożyczenia krótkoterminowe przez panel samoobsługowy – limit wypożyczeń: 3 wol. na 3 doby.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Słuchacze studiów podyplomowych mogą wypożyczać w:

  1. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu  zwrotu powoduje naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  W Wypożyczalni istnieje możliwość przedłużania terminu zwrotu książki – przed jego upływem – o ile nie jest ona zamówiona przez innego czytelnika.

  Aby wypożyczyć książki w Wypożyczalni należy je zamówić na swoje konto w katalogu on-line. Można je odebrać od razu po złożeniu zamówienia lub w ciągu 3 dni kalendarzowych.

  Uwaga: niektóre kategorie zbiorów nie są wypożyczane na zewnątrz.

 • Zamawianie książek w Wypożyczalni

  Aby wypożyczyć książki z Wypożyczalni, należy zamówić ją przez katalog Biblioteki.

  Zamówienie na książkę dostępną jest ważne tylko 3 dni.

 • Co oznacza w Bibliotece „wolny dostęp”?

 • Kopiowanie publikacji

  Kopiowanie publikacji jest możliwe z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.

  Można użyć do tego zarówno aparatu fotograficznego jaki i udostępnionego w czytelni skanera.

  Nie wolno kopiować prac dyplomowych, norm i materiałów sprzed 1960 r.

 • Beletrystyka

  Księgozbiór nienaukowy (beletrystyka) dostępny jest w Wypożyczalni (wejście C, parter).

Dostęp zdalny

 • Dostęp z domu do zasobów elektronicznych

  Studenci, doktoranci i pracownicy SGGW mogą korzystać z baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej przy użyciu komputerów znajdujących się poza siecią SGGW. Aby uzyskać dostęp należy jako LOGIN wprowadzić sześciocyfrowy numer identyfikacyjny poprzedzony odpowiednią literą – tzw. numer S (numer albumu) dla studentów, numer D dla doktorantów i numer P dla pracowników. Jako HASŁO należy podać hasło do poczty uczelnianej SGGW. W przypadku braku znajomości swojego loginu lub hasła należy skontaktować się OSOBIŚCIE (ochrona danych osobowych) z Centrum Informatycznym (budynek 1).

Wyszukiwanie w katalogu i bazach danych

 • Szukam literatury na temat...

  Proponujemy zacząć od samodzielnego przeszukania katalogu i baz danych dostępnych ze strony Biblioteki Głównej.

  Możesz również skorzystać z muliwyszukiwarki, dzięki której przeszukasz wszystkie zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne) poprzez jedno okno wyszukiwawcze. Polecamy w tym zakresie film instruktażowyWyszukiwanie na temat. 

   W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej:  

  pod numerem telefonu 22-59-35-710 lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl 

Formularze

 • Inne formularze

  Pozostałe formularze oraz regulaminy można znaleźć tutaj

Opłaty

 • Opłaty

  1.Za nieterminowe zwracanie książek Biblioteka pobiera opłatę za każdy dzień zwłoki i od każdego tytułu
  Potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres:

   0,50 zł, przy czym nie więcej niż 500,00 zł za egzemplarz
  2.Za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera za każdy tytuł aktualną cenę rynkową oraz opłatę specjalną w wysokości50,00 zł
  3.Za przekroczenie zwrotu wypożyczonych książek w trybie 24h Biblioteka pobiera opłatę za każdą kolejną dobę
  Potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres: bg_czytelnia@sggw.edu.pl
  5,00 zł, przy czym nie więcej niż 500,00 zł za egzemplarz
 • Przetrzymana ksiązka

  W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, blokowane jest konto czytelnika i system nalicza opłatę w wysokości 50 gr za każdy dzień zwłoki.

  Opłaty za przetrzymanie książek należy dokonać kartą w Wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe nr: 43 1240 6263 1111 0011 1431 7156
  Potwierdzenie przelewu należy przesyłać na adres: