Informacje praktyczne

 • Gdzie zgłosić problem z zalogowaniem do baz danych?

  Studenci proszeni są o kontakt z Wypożyczalnią: tel. (+48)  22 593 57 30
  lub przez e-mail bg_wypozyczalnia@sggw.edu.pl.
  Można też wykorzystać ten formularz.

  Pracownicy i doktoranci proszeni są o kontakt z Oddziałem Informatyzacji i Zasobów Cyfrowych tel. (+48) 22 59 35 790
  lub przez e-mail bg_cyfryzacja@sggw.edu.pl.
  Można też wykorzystać ten formularz.

Jak zacząć?

 • Zapisy do biblioteki

  1. Korzystanie z czytelni nie wymaga zapisu do Biblioteki.
  2. Wypożyczanie na zewnątrz oraz korzystanie z baz danych dostępnych po zalogowaniu dla osób uprawnionych możliwe jest po aktywowaniu konta bibliotecznego czytelnika.
    • W tym celu:
   1. Studenci studiów 1-go i 2-go stopnia, studiów doktoranckich oraz pracownicy SGGW mogą skorzystać z opcji „Pierwsze logowanie do systemu” w zakładce „Moje konto”.
    Uwaga: samodzielna aktywacja konta pozwala złożyć zamówienie w wypożyczalni, lecz nie aktywuje innych funkcjonalności. Przykładowo: nie daje uprawnień do korzystania z wypożyczalni krótkoterminowej (samoobsługowy panel do wypożyczeń znajdujący się w Czytelni Dydaktycznej) czy też samodzielnego zamawiania materiałów z magazynu do czytelni. Pełna aktywacja konta następuje przy pierwszym wypożyczeniu w wypożyczalni studenckiej lub za pośrednictwem bibliotekarza dyżurnego.
   2. Można także aktywować konto u bibliotekarza dyżurnego w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Biblioteki:
    1. studenci – w Wypożyczalni na podstawie aktualnej legitymacji.
    2. pracownicy – w Czytelni Ogólnej lub Wypożyczalni na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w SGGW.
    3. słuchacze studiów podyplomowych – w Wypożyczalni na podstawie listy słuchaczy podpisanej przez Kierownika Studiów – wymagany dowód osobisty.
    4. emeryci i renciści SGGW – w Wypożyczalni, Czytelni Ogólnej – wymagany jest dowód osobisty.
    5. doktoranci nie związani z SGGW – w Wypożyczalni, Czytelni na podstawie wniosku promotora lub kierownika katedry, w której piszą doktorat.
    6. goście: stażyści Erasmusa, wykładowcy wizytujący itp. – w Wypożyczalni lub Czytelni na podstawie wniosku jednostki – gospodarza.

  Wszyscy czytelnicy mają obowiązek rozliczenia się z Biblioteką w momencie odejścia z SGGW.
  Poświadczenie na studenckiej karcie obiegowej można uzyskać w Wypożyczalni.
  Poświadczenie na pracowniczej lub doktoranckiej karcie obiegowej można uzyskać w Czytelni Ogólnej.

 • Wypożyczalnia – jak zacząć korzystać

  Studenci, którzy chcą wypożyczyć podręczniki do domu muszą sami aktywować swoje konto. W tym celu należy wejść do katalogu on-line biblioteki, wybrać zakładkę “Moje Konto” i dalej postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją “Pierwsze logowanie do systemu”.

 • Logowanie do konta bibliotecznego i baz danych po uzyskaniu legitymacji pracowniczej

  W związku z zachodzącym na uczelni procesem wydawania legitymacji pracowniczych mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z zasobów Biblioteki. Wynika to ze stopniowej zmiany danych służących do logowania się do baz danych i konta bibliotecznego. Dotychczasowy login, którym jest numer karty bibliotecznej będzie stopniowo zastępowany numerem legitymacji pracowniczej. W wypadku problemu z logowaniem się dotychczasowym loginem (numerem karty bibliotecznej) należy spróbować użyć nowego identyfikatora, którym jest numer umieszczony pod kodem kreskowym na legitymacji (wpisywany ciągiem – bez wewnętrznej spacji).

  Jeśli nadal występować będą problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod nr telefonu (+48) 22 59 35 793 w godz. 9:00-17:00

 • Nauka w bibliotece

  Zapewniamy dogodne warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz komfort w zdalnym korzystaniu z biblioteki.  

  • bogate zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne), dostępne za pomocą multiwyszukiwarki  
  • czytelnie do indywidualnej pracy cichej z możliwością korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie  
  • czytelnia dydaktyczna do pracy grupowej z wygodną przestrzenią do relaksu  
  • odrębna sala do pracy grupowej (możliwość rezerwacji miejsca)  
  • samodzielne wypożyczanie książek (zbiory Czytelni Dydaktycznej)  
  • dostęp do bezpłatnych skanerów  
  • dostęp do bibliotecznej sieci Wi-Fi  
  • płatności elektroniczne za opłaty dodatkowe

Korzystanie na miejscu

 • Zasady udostępniania zbiorów

  Biblioteka Główna udostępnia zbiory na miejscu i wypożycza je na zewnątrz.

  1. Udostępnianie na miejscu

  W czytelniach udostępniamy zbiory wszystkim zainteresowanym.

  Poszukiwanie interesujących pozycji należy zacząć od katalogu.

  1. Z książek i czasopism znajdujących się w wolnym dostępie można korzystać samodzielnie.
  2. Zbiory z magazynu udostępniane są po osobistym złożeniu zamówienia u dyżurnego bibliotekarza lub przesłaniu tego zamówienia on-line. Do odbioru zamówionych materiałów niezbędny jest dokument tożsamości.

  Na szczególnych warunkach udostępniane są prace dyplomowe. Do korzystania z nich upoważnieni są:

  • studenci SGGW na podstawie pisemnej zgody swojego promotora   (formularz);
  • studenci spoza SGGW na podstawie pisemnej zgody swojego promotora oraz promotora pracy lub kierownika jednostki SGGW w której praca powstała (formularz);
  • w uzasadnionych przypadkach inne osoby na podstawie pisemnej zgody promotora pracy lub kierownika jednostki SGGW w której praca powstała (formularz);
  • powyższe ograniczenia nie dotyczą pracowników naukowych wyższych uczelni i innych instytucji naukowych oraz osób piszących prace doktorskie i habilitacyjne.
  1. Wypożyczanie na zewnątrz

  Do wypożyczeń na zewnątrz uprawnione są osoby,  które mają aktywne konto biblioteczne – posiadanie aktualnej legitymacji lub aktualnego identyfikatora wydanego przez bibliotekę (dla pozostałych kategorii czytelników) – oraz biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

  Pracownicy naukowi SGGW mogą wypożyczać w:

  1. Czytelni Ogólnej – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 6 miesięcy.
  2. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: do 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Pracownicy SGGW niebędący nauczycielami akademickimi, doktoranci SGGW, emeryci i renciści SGGW mogą wypożyczać w:

  1. Czytelni Ogólnej – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 30 dni.
  2. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: do 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Studenci mogą wypożyczać w:

  1. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: 10 wol. na czas do 30 dni.
  2. Czytelni Dydaktycznej – wypożyczenia krótkoterminowe przez panel samoobsługowy – limit wypożyczeń: 3 wol. na 3 doby.

  Przekroczenie terminu zwrotu spowoduje automatyczne naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  Słuchacze studiów podyplomowych mogą wypożyczać w:

  1. Wypożyczalni – limit wypożyczeń: 5 wol. na czas do 30 dni.

  Przekroczenie terminu  zwrotu powoduje naliczenie opłaty specjalnej i zablokowanie konta.

  W Wypożyczalni istnieje możliwość przedłużania terminu zwrotu książki – przed jego upływem – o ile nie jest ona zamówiona przez innego czytelnika.

  Aby wypożyczyć książki w Wypożyczalni należy je zamówić na swoje konto w katalogu on-line. Można je odebrać od razu po złożeniu zamówienia lub w ciągu 3 dni kalendarzowych.

  Uwaga: niektóre kategorie zbiorów nie są wypożyczane na zewnątrz.

 • Zamawianie książek w Wypożyczalni

  Aby wypożyczyć książki z Wypożyczalni, należy zamówić ją przez katalog Biblioteki.

  Zamówienie na książkę dostępną jest ważne tylko 3 dni.

 • Co oznacza w Bibliotece „wolny dostęp”?

  Wolny dostęp, to część Biblioteki (czytelnia), w której można samodzielnie wybrać książki z półek. Po ich wykorzystaniu czytelnik zobowiązany jest do odłożenia ich na wózki.

  Mapa działów w Wolnym Dostępie:  https://bg.sggw.edu.pl/katalog-zasoby/wolny-dostep-wg-nazw-dzialow/

   

 • Kopiowanie publikacji

  Kopiowanie publikacji jest możliwe z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.

  Można użyć do tego zarówno aparatu fotograficznego jaki i udostępnionego w czytelni skanera.

  Nie wolno kopiować prac dyplomowych, norm i materiałów sprzed 1960 r.

 • Beletrystyka

  Księgozbiór nienaukowy (beletrystyka) dostępny jest w Wypożyczalni (wejście C, parter).

 • Internet

  W Bibliotece można skorzystać z udostępnianych terminali lub z własnego sprzętu wykorzystując biblioteczną sieć Wi-Fi (BG SGGW, dostęp bez hasła).

Dostęp zdalny

 • Dostęp z domu do zasobów elektronicznych

  Studenci, doktoranci i pracownicy SGGW mogą korzystać z baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej przy użyciu komputerów znajdujących się poza siecią SGGW. Aby uzyskać dostęp należy jako LOGIN wprowadzić sześciocyfrowy numer identyfikacyjny poprzedzony odpowiednią literą – tzw. numer S (numer albumu) dla studentów, numer D dla doktorantów i numer P dla pracowników. Jako HASŁO należy podać hasło do poczty uczelnianej SGGW. W przypadku braku znajomości swojego loginu lub hasła należy skontaktować się OSOBIŚCIE (ochrona danych osobowych) z Centrum Informatycznym (budynek 1).

Wyszukiwanie w katalogu i bazach danych

 • Szukam literatury na temat...

  Proponujemy zacząć od samodzielnego przeszukania katalogu i baz danych dostępnych ze strony Biblioteki Głównej.

  Możesz również skorzystać z muliwyszukiwarki, dzięki której przeszukasz wszystkie zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne) poprzez jedno okno wyszukiwawcze. Polecamy w tym zakresie film instruktażowyWyszukiwanie na temat. 

   W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej:  

  pod numerem telefonu 22-59-35-710 lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl 

Formularze

 • Inne formularze

  Pozostałe formularze oraz regulaminy można znaleźć tutaj

Opłaty

 • Opłaty

  1.Za nieterminowe zwracanie książek Biblioteka pobiera opłatę za każdy dzień zwłoki i od każdego tytułu
  Potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres:

   0,50 zł, przy czym nie więcej niż 500,00 zł za egzemplarz
  2.Za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera za każdy tytuł aktualną cenę rynkową oraz opłatę specjalną w wysokości50,00 zł
  3.Za przekroczenie zwrotu wypożyczonych książek w trybie 24h Biblioteka pobiera opłatę za każdą kolejną dobę
  Potwierdzenie wpłaty należy przesyłać na adres: bg_czytelnia@sggw.edu.pl
  5,00 zł, przy czym nie więcej niż 500,00 zł za egzemplarz
 • Przetrzymana ksiązka

  W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, blokowane jest konto czytelnika i system nalicza opłatę w wysokości 50 gr za każdy dzień zwłoki.

  Opłaty za przetrzymanie książek należy dokonać kartą w Wypożyczalni lub przelewem na konto bankowe nr: 43 1240 6263 1111 0011 1431 7156
  Potwierdzenie przelewu należy przesyłać na adres: 

Na zakończenie

 • Obiegówki

  Obiegówki studenckie podpisywane są w Wypożyczalni (Wejście C – od strony ul. Nowoursynowskiej).
  Obiegówki pracownicze i doktoranckie podpisywane są w czytelni Biblioteki Głównej (Wejście A – od strony  kampusu).

  Można również przesłać skan obiegówki e-mailem:
  studenci na adres bg_wypozyczalnia@sggw.edu.pl
  pracownicy na adres bg_czytelnia@sggw.edu.pl
  Podpisany odeślemy na adres e-mail Czytelnika.