FemLibrary in Science

O FemLibrary

Projekt “FemLibrary in Science” jest inicjatywą realizowaną we współpracy z Biblioteką Główną SGGW w ramach Planu Równości Płci. Misja: Promowanie osiągnięć naukowych kobiet pracujących w SGGW i wzmacnianie ich roli w dziedzinie nauki. Zwiększanie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet w rozwój nauki i badania. Umożliwienie dostępu do najnowszych publikacji autorstwa kobiet naukowców związanych z SGGW.

Najnowsze publikacje naukowczyń z SGGW

Postawy kobiet wobec życia i aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Publikacja Anny Parzonki, Anny Sieczko,  Krystyny Krzyżanowskiej z Katedry Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Instytutu Ekonomii i Finansów. Badanie postaw kobiet na obszarach wiejskich, oparte na danych statystycznych i badaniach Martin&Jacob, ukazuje nie tylko ich aspiracje edukacyjne i zawodowe, ale również głęboką więź z życiem wiejskim. Odkrycia te podkreślają, że zapewnienie odpowiedniej jakości życia na wsi nie tylko wzmacnia społeczność lokalną, lecz staje się kluczowym elementem w przeciwdziałaniu depopulacji obszarów wiejskich. Artykuł analizuje nie tylko indywidualne postawy, ale również rolę kobiet jako siły napędowej w ochronie i rozwoju wiejskich społeczności.

tabela. opracowanie Paribas 2020
Osiągnięcia naukowe

Laureatka trzech grantów NCN i jedna z czwórki naukowców z Polski, którzy otrzymali Consolidator Grant ERC. Rozmowa z prof. Ewą Szczurek, informatyczką, pracującą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

sukces młodej badaczki

Anna Pakulska, realizująca doktorat w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, SGGW, została laureatką drugiej edycji programu Talenty Jutra, organizowanego przez Fundację Empiria i Wiedza. Nagrodą jest grant 25 tys. PLN na realizację badań, związanych z otrzymywaniem preparatu białka drożdżowego.

sukces młodej badaczki

Olga Witkowska-Paliszewicz

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została przewodniczącą Rady Młodych Naukowców VIII kadencji.

równości płci w nauce

Dr hab. Katarzyna Zabielska-Koczywąs z Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW została wybrana Ambasadorką programu „Dziewczyny do nauki”.

równości płci w nauce

Badaczki w recenzjach prac naukowych są często oceniane gorzej niż mężczyźni. Muszą włożyć dużo więcej wysiłku w rozwój swojej kariery. Są przeciążone pracą administracyjną. A dodatkowo padają ofiarą dyskryminacji ze strony naukowczyń, którym udało się osiągnąć sukces.

równości płci w nauce

Katalin Karikó, tegoroczna noblistka z medycyny i fizjologii, musiała znieść w drodze po najwyższy naukowy laur wiele upokorzeń. Przez długi czas nie mogła liczyć na stabilne zatrudnienie, jej wnioski o granty były odrzucane...

Nagroda Nobla

Claudia Goldin z Nagrodą Nobla. Przełomowe badania o kobietach na rynku pracy Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymała prof. Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Jest to trzecia kobieta w historii, która otrzymała Nobla w tej kategorii.

Nagroda Nobla

3 października br. nagrodę w dziedzinie fizyki otrzymała wraz z dwoma kolegami Anne L'Huillier - francuska fizyczka, profesorka fizyki atomowej na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. L'Huillier jest piątą w historii kobietą-laureatką nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Nagroda Nobla

Polskie badania potwierdzają dyskryminację kobiet w świecie nauki. Badaczki w recenzjach prac naukowych są często oceniane gorzej niż mężczyźni. Muszą włożyć dużo więcej wysiłku w rozwój swojej kariery, a dodatkowo padają ofiarą dyskryminacji ze strony… naukowczyń, którym udało się osiągnąć sukces.

kariera

Prawie 68 dni — o tyle więcej musi pracować kobieta w Polsce, aby dorównać rocznym zarobkom mężczyzny, mimo że jest coraz lepiej wykształcona: aż 63 proc. młodych Polek ma wykształcenie wyższe.

Kariera

Zuzanna Bijoch pierwsza w historii Polka, skończyła z najwyższym możliwym studenckim wyróżnieniem - tytułem Valedictorian studia na wydziale Finansów i Ekonomii nowojorskiego Columbia University.

kariera

Trzy naukowczynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego otrzymają finasowanie w ramach konkursu MINIATURA 7: dr Wioleta Sobczak-Malitka, dr Agata Moroz-Fik, dr inż. Aleksandra Karolina Kalińska.

konkurs

Jak uniwersytety mogą przyciągać zróżnicowanych liderów i liderki?

rozwój zawodowy

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW, mówiła podczas WEMov's MOOC o migracjach i mobilności kobiet na uniwersytetach.

rozwój zawodowy


Pięć laureatek L'Oréal-UNESCO For Women in Science otrzymało Nagrodę Nobla w swojej dziedzinie.

nagroda

Dr Siwińska: kobiety dołączają do branży IT i Tech, bo można lepiej zarobić

kariera

Jedna kobieta w pokoju to jeszcze nie jest równość – mówiła Natalie Portman podczas Impact’23 w Poznaniu.

kariera

Wydarzenia/ konferencje / inicjatywy