Covid-Pandemia

 • Zasady obwiązujące w bibliotekach

  Zapraszamy Pracowników, doktorantów i studentów SGGW.

  Zasady ogólne obowiązujące w Bibliotekach

   1. Wejście do biblioteki obowiązkowo w maseczkach. Pracownik ma prawo odmówić obsługi osób nie zasłaniających nosa i ust.
   2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.
   3. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać 1 osoba.
   4. Schowki na bagaż są niedostępne. Dopuszczamy wnoszenie plecaków i torebek do czytelni.

  W czytelniach

  1. Nie przewidujemy wcześniejszej rezerwacji miejsc.
  2. Nie ma możliwości pracy wspólnej w grupach.
  3. Książki w Wolnym Dostępie Czytelnik wyszukuje samodzielnie.
  4. Na zamówieniu powinny się znaleźć następujące dane:
   • sygnatura w przypadku książki z magazynu
   • sygnatura, tom (rocznik) i numer zeszytu w przypadku czasopisma
   • sygnatura biblioteczna, nie numer PKN w przypadku norm
  1. Czytelników korzystających z własnych materiałów zachęcamy do swobodnego zajmowania miejsc w Czytelni Czasopism Bieżących na antresoli (z zachowaniem dystansu 1,5 m)
  2. Czytelników, korzystających z komputerów katalogowych (OPAC); prosimy o każdorazowe dezynfekowanie rąk przed skorzystaniem z komputera.
  3. Prosimy o używanie własnych przyborów do pisania.
  4. Obiegówki można rozliczać:
   • pracownicze osobiście w czytelni lub przesłać skan  e-mailem na adres  bg_ouz@sggw.edu.pl
   • studenckie   osobiście w wypożyczalni lub przesłać skan  e-mailem na adres bg_wsp@sggw.edu.pl.

  W Studenckiej Wypożyczalni Podręczników

   1. Czasowo – na okres epidemii zwiększamy limit wypożyczeń – do 10 woluminów na 30 dni.
   2. Zalecamy składanie zamówień on-line z własnych komputerów, aby ograniczyć możliwość przenoszenia infekcji.
   3. Do odwołania zawieszona zastaje możliwość zamawiania książek wypożyczonych.
   1. Czytelnik może dokonać zdalnie dalszego przedłużenia terminu zwrotu.