Zwilżalność liści i intercepcja pospolitych gatunków roślin wodno-błotnych torfowisk biebrzańskich (północno-wschodnia Polska) 

Facebook
Twitter
LinkedIn