Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej do końca semestru zimowego