Wielokulturowość w Bibliotece SGGW: Wątki żydowskie w twórczości Stanisława Lema 

Data wydarzenia: 2023-05-11