Koniki Polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym – 20 lat czynnej ochrony bagien

Spotkanie podsumowujące projekt w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2021 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.