Dostęp testowy do platformy Flipster

Dostęp testowy do kolekcji książek De Gruyter

Dostęp testowy do CAB Abstract with Full Text

Dostęp testowy do SAGE Journals

Dostęp testowy do Funding Institutional

Dostęp testowy do platformy JoVE

Dostęp testowy do bazy Veterinary Source na platformie EBSCOhost

Testowanie narzędzia SciFlow od 15 maja

Dostęp testowy do platformy Skills for Study