Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW

Sympozjum IEEE na temat autorstwa i otwartego dostępu. Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące publikowania od redaktorów IEEE.