Sieć debat oksfordzkich SGGW

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla grupy z Wydziału Ekonomicznego w godz. 8:15-9:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ekonomia w godz. 12:15-13:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Turystyka i rekreacja w godz. 10:15-11:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ekonomia w godz. 8:30-10:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Zarządzanie w godz. 14:15-15:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Logistyka w godz. 10:15-11:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Biologia w godz. 8:15-10:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Zarządzanie w godz. 12:30-14:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ogrodnictwo  w godz. 12:15-14:00