Rozbudowa bazy SIGŻ w ramach promocji nauk rolniczych