Godziny pracy BG SGGW w okresie okołosesyjnym

Godziny otwarcia Biblioteki w czerwcu i lipcu

Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej do końca semestru zimowego