Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Budownictwo, w godz. 17:00-18:30

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Environmental engineering, w godz. 11:15-12:45

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ekonomia, w godz. 8:30-10:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Pedagogika, w godz. 13:00-14:30

Szkolenia w 2022 roku: ponad 900 osób przeszkolonych w ciągu 134 godzin.