Szkolenia z Science Direct organizowane przez firmę Elsevier

Szkolenie online 6 czerwca: Profil autorski w bazie Scopus oraz ScienceDirect Topic Pages