Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Pedagogika, w godz. 13:00-14:30