Nowe informacje na temat programów publikowania otwartego

Szkolenie online 6 czerwca: Profil autorski w bazie Scopus oraz ScienceDirect Topic Pages