Dostęp testowy do platformy Flipster

Świętowanie Tygodnia e-książki z IBUK Librą

Dostęp testowy do kolekcji książek De Gruyter

E-warsztaty z bazy EMIS w ramach “Akademii EMIS”

Szkolenia z Science Direct organizowane przez firmę Elsevier

Webinaria z baz danych

Indywidualne konsultacje w Oddziale Informacji Naukowej

Dostęp testowy do CAB Abstract with Full Text

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Bezpieczeństwo żywności, w godz. 14:00 – 16:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, w godz. 8:15-9:45