Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW