Szkolenia oferowane przez Bibliotekę

 • Szkolenie dla grup seminaryjnych

  Serdecznie zapraszamy osoby prowadzące seminaria na studiach I i II stopnia na szkolenia w zakresie wyszukiwania informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem baz danych:

  • oferta skierowana do grup seminaryjnych I i II poziomu studiów;
  • oferta jest tematycznie dostosowana do kierunku studiów;
  • czas trwania: 1,5 godz. (w formie stacjonarnej, w budynku 48 – Biblioteka Główna);
  • forma zajęć: wykład i ćwiczenia.

  Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerem telefonu 22 59 35 710 lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl

  Zawsze chętni do pomocy

  pracownicy Biblioteki SGGW

 • Szkolenie dla studentów I roku

  Zapraszamy na szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (hybrydowe):

  • oferta skierowana do studentów rozpoczynających naukę na SGGW

  Po odbyciu obowiązkowego szkolenia bibliotecznego w formie e-lerningu na platformie Moodle (kurs zawiera materiał filmowy na temat katalogu, dostarcza niezbędnych informacji jak założyć konto, korzystać z multiwyszukiwarki-końcowym elementem szkolenia jest zaliczenie, zgodnie z ustalonymi zasadami)  zapraszamy Państwa na oprowadzenie studentów w grupach po gmachu Biblioteki.

  Zakres tematyczny szkolenia

  Przedstawienie zasad korzystania z Biblioteki, informacje o najważniejszych miejscach w Bibliotece:

  wypożyczalnia, szatnia, informacja katalogowa, Oddział Informacji Naukowej, wolny dostęp, bibliotekarz dyżurny, czytelnia dydaktyczna – szybkie wypożyczanie)

  oraz krótkie ćwiczenia – umiejętność wyszukiwania książek w wolnym dostępie, umiejętność zlokalizowania książek w Bibliotece, wypożyczanie krótkoterminowe lub z wypożyczalni, pomoc w założeniu konta, zapoznanie z usługami oferowanymi przez Bibliotekę.

   

  Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerem telefonu 22 59 35 710 lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl.

  Zawsze chętni do pomocy

 • Indywidualne konsultacje “Praca dyplomowa – pierwsze starcie”

  Oddział Informacji Naukowej (OIN) oferuje indywidualną i spersonalizowaną pomoc przy pisaniu pracy dyplomowej dla osób na studiach I stopnia.  

  W OIN uzyskasz niezbędne informacje potrzebne przy pisaniu pracy dyplomowej, referatu i innych prac zaliczeniowych. Udzielimy Ci informacji na temat wyszukiwania literatury w naszych bazach danych oraz katalogu. 

  Na konsultacje możesz umówić się:

  • osobiście w budynku biblioteki w sali nr 102
  • poprzez wysłanie zgłoszenia e-mail: bg_oin@sggw.edu.pl
  • dzwoniąc pod numer tel.: 22 59 35 710