Szkolenia oferowane przez Bibliotekę

 • Szkolenie dla grup seminaryjnych

  Serdecznie zapraszamy osoby prowadzące seminaria na studiach I i II stopnia
  na szkolenia w zakresie wyszukiwania informacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem baz danych:

  • oferta skierowana do grup seminaryjnych I i II poziomu studiów;
  • oferta jest tematycznie dostosowana do kierunku studiów;
  • czas trwania: 45 min. (w formie online); 1,5 godz. (w formie stacjonarnej);
  • forma zajęć: prezentacja poprzez aplikację Microsoft Teams. W przyszłości istnieje możliwość prowadzenia zajęć w Bibliotece (wykład i ćwiczenia).


  Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerem telefonu 22-59-35-710
  lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl 

  Zawsze chętni do pomocy   
  pracownicy Biblioteki SGGW

 • Szkolenie dla studentów I roku

  Będzie nam miło zaprosić opiekunów na szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (hybrydowe):

  • oferta skierowana do studentów rozpoczynających naukę na SGGW


  Forma zajęć
  :

  • Cz. I – Oprowadzenie studentów w grupach po gmachu Biblioteki.


  Zakres tematyczny szkolenia
  : Przedstawienie zasad korzystania z Biblioteki, informacje o najważniejszych miejscach w Bibliotece (Wypożyczalnia, szatnia – schowki, informacja katalogowa, Oddział Informacji Naukowej, wolny dostęp,   bibliotekarz dyżurny, czytelnia dydaktyczna – szybkie wypożyczanie).

  Krótkie ćwiczenia np. umiejętność wyszukiwania książek w wolnym dostępie, gdzie znajduje się dana książka, wypożyczanie książek z szybkiego dostępu lub wypożyczalni, pomoc w założeniu konta). Zapoznanie z usługami  oferowanymi przez Bibliotekę.

  • Cz. II – W formie e-lerningu, czyli. Film (katalog, założenie konta, multiwyszukiwarka) oraz indywidualne zaliczenie zgodnie z ustalonymi zasadami.


  Czekamy na Państwa zgłoszenia pod numerem telefonu 22-59-35-710
  lub mailowo na adres: bg_oin@sggw.edu.pl. 

  Zawsze chętni do pomocy
  pracownicy Biblioteki SGGW