Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW

Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW - baner

Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w zakresie wykorzystania SI w nauce i dydaktyce, co pozwoli władzom SGGW podjąć decyzję, jak przygotować Uczelnię na wyzwania i szanse związane z wykorzystaniem tych technologii.W ramach sympozjum przybliżone zostanie zjawisko SI, zastosowania narzędzi SI w nauce oraz doświadczenia z ich wykorzystaniem w pracy naukowca i dydaktyka. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby wykorzystania SI w pracy badawczej i dydaktycznej oraz w pracach projektowych. Poruszone zostaną kwestie związane z plagiatem oraz ochroną praw własności intelektualnej pojawiające się przy wykorzystaniu generatywnej SI. Przegląd regulacji dotyczących korzystania z generatywnej SI w uczelniach wyższych w Polsce i w konsorcjum Unigreen pozwoli zrozumieć kontekst organizacyjny zagadnienia.

W ramach sympozjum odbędzie się debata, która dotyczyć będzie miejsca SI w SGGW. Analizując obecny etap rozwoju SI, nasze doświadczenia i potrzeby oraz szanse i zagrożenia przyjrzymy się możliwym działaniom organizacyjnym i poszukamy strategicznych rozwiązań. Wyniki dyskusji przedstawione zostaną kolegium rektorskiemu.

Dołącz do nas, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością SI na SGGW. Bądź zmianą!

13.03.2024, godzina 10.00-15.30 – Sala konferencyjna Biblioteki Głównej SGGW (wejście C, I p.)

Program

10.00-10.05 Otwarcie – JM Rektor prof. dr hab. M. Zasada, dr W. Woźniak

10.05-10.30 Czym jest SI? – dr hab. inż. A. Orłowski, prof. SGGW

10.30-11.20 Zastosowania narzędzi SI w nauce – → dr hab. inż. M. Kruk, prof. SGGW, → dr hab. J. Kurek, prof. SGGW

11.20-12.20 SI w pracy badacza i dydaktyka – doświadczenia – → prof. dr hab. J. Paliszkiewicz,dr hab. E. Wójcik-Gront, prof. SGGW, dr hab. M. Gołębiewski, prof. SGGW, dr J. Skudlarski

12.20-12.40 Przerwa

12.40-13.40 SI w pracy badacza i dydaktyka – doświadczeniadr hab. D. Sikorska, prof. dr hab. M. Kalaji, → prof. dr hab. M. Filipecki, A. Szmalc

13.40-13.55 → Generatywna SI a plagiat – K. Frączak

13.55-14.10 → SI a prawna ochrona dóbr – mec. M. Malmon

14.10-14.25 → Zasady korzystania z generatywnej SI – przegląd regulacji w uczelniach wyższych – dr W. Woźniak

14.25-14.40 Przerwa

14.40-15.30 Debata: SI w SGGW – czy i jakich działań potrzebujemy? Prowadzenie: dr. W. Woźniak

Nagrania z wydarzenia

Data wydarzenia: 2024-03-13 10:00