Relacja zdjęciowa ze spotkania podsumowującego projekt w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2021 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.