Programy publikowania otwartego

  • Licencje krajowe

    Licencje krajowe (odnawiany co roku dostęp do zasobów elektronicznych na serwerach wydawców) są finansowane w całości ze środków ministerstwa odpowiedzialnego za naukę, a ich zakup jest realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). Są one przeznaczone dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na rzecz tego systemu określonych w Artykule 7 ustępy 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W zakresie licencji krajowej Ministerstwo uruchomiło programy publikowania otwartego i pokrywa koszty publikacji artykułów w modelu otwartego dostępu w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer.

  • Licencje konsorcyjne

    Licencje konsorcyjne (odnawiany co roku dostęp do zasobów elektronicznych na serwerach wydawców) są kupowane dla zainteresowanych instytucji (tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na rzecz tego systemu określonych w Artykule 7 ustępy 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), które partycypują w kosztach zakupu. Koszty licencji wynikają z cennika konsorcyjnego uzgadnianego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) z wydawcą oraz z instytucjami i mogą zależeć od rodzaju instytucji, liczby pracowników i studentów, statystyki dotychczasowego użytkowania lub wartości dotychczasowej prenumeraty u danego wydawcy. Instytucja opłaca składkę konsorcyjną w wysokości 50% kosztu brutto swojej licencji, a pozostała część kosztu jest dofinansowana ze środków ministerstwa odpowiedzialnego za naukę. W zakresie licencji konsorcyjnej uruchomiono programy publikowana otwartego dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są uczestnikami określonego konsorcjum. SGGW jest uczestnikiem konsorcjum Oxford University Press (OUP).

  • Umowy indywidualne

    Umowy podpisywane bezpośrednio przez instytucję i wydawnictwo. W marcu 2023 r. SGGW podpisało umowę z wydawnictwem Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) publikującym czasopisma w otwartym dostępie, dzięki której Autorzy afiliowani do SGGW mogą skorzystać z 10% zniżki w opłacie za opublikowanie artykułów w czasopismach tego wydawcy.