• Obiegówki

    Skan obiegówki studenckiej można przesłać e-mailem na adres 
    bg_wsp@sggw.edu.pl

    Skan obiegówki pracowniczej można przesłać e-mailem na adres
     bg_ouz@sggw.edu.pl

    Podpisany odeślemy na adres e-mail Czytelnika.