Nowości polskojęzyczne w Bibliotece przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej