Dzień po dniu – relacje z ScienceWeek 2023

Relacja z ScienceWeek 2023 – 3.02.'23

Relacja z ScienceWeek 2023 – 6.02.'23

Relacja z ScienceWeek 2023 – 7.02.'23

Relacja z ScienceWeek 2023 – 8.02.'23

Relacja z ScienceWeek 2023 – 9.02.'23

Relacja ScienceWeek 2023 – 10.02.'23