• Wielodziedzinowy pakiet baz czasopism i książek elektronicznych, dostępnych na platformie EBSCOhost.

 • Academic Research Source to bogaty zasób książek elektronicznych oraz czasopism pełnotekstowych o zasięgu międzynarodowym. Baza obejmuje różne dziedziny o tematyce naukowej, a wśród nich na przykład: nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, prawo, biznes i ekonomia, chemia, informatyka, inżynieria i wiele innych.

 • Baza obejmująca pełne teksty ponad 1400 czasopism, monografii, periodyków, publikacji branżowych oraz raportów związanych z tematyką spożywczą.

 • Wielodziedzinowa baza zawierająca pełne teksty z czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier.

 • Infona to serwis, gdzie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne a także otwarte zasoby polskie.


 • Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers.

 • Jedna z największych na świecie platform, która umożliwia dostęp do statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych.

 • Baza obejmująca kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, nauki o żywieniu i żywności, i weterynaria. Dostępne zasoby pełnotekstowe: Descriptions of Fungi and Bacteria, Distribution Maps of Plant Diseases, Distribution Maps of Plant Pests, CAB Reviews.


 • Baza czasopism naukowych, publikacji branżowych oraz raportów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych oraz medycyny.

 • Baza czasopism pełnotekstowych wydawanych przez Taylor & Francis Group udostępnianych w kolekcji Science and Technology (S&T), która obejmuje 524 tytuły, między innymi z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, informatyki, chemii, matematyki, fizyki, inżynierii środowiska. Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku.


 • Baza zawiera pełne teksty artykułów czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.


 • Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.


 • Serwis zawierający obszerne informacje ekonomiczne, gospodarcze i statystyczne dotyczące Polski i innych regionów Europy i Świata.

 • Baza publikacji wzbogacona o interaktywne narzędzia wyszukiwawcze i analityczne (w tym arkusze kalkulacyjne umożliwiające obliczenia z dziedziny: chemii, elektroniki, inżynierii lądowej, inżynierii elektrycznej, inżynierii mechanicznej, metali, inżynierii ropy i gazu).

 • Brytyjski interdyscyplinarny magazyn popularnonaukowy. Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.

 • Wydawnictwo, którego podstawowym zadaniem jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych.

 • Platforma Web of Science obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Clarivate, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań.

 • Opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych.

 • Baza ta jest największą bibliograficzną bazą danych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa, nauk biomedycznych oraz dyscyplin pokrewnych.

  Baza tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International, aktualizowana kwartalnie Zawiera ponad 4 miliony rekordów z ponad 11 000 czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie. Omawiane tematy to m. in.: hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.
   
 • Narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

 • Narzędzie dostępne na platformie Web of Science, służące do analizy danych. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach oraz opracowywać strategie badawcze.

 • Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych Umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF).