Diagnoza architektoniczna budynku Biblioteki Głównej SGGW

zdjęcie z warsztatów architektonicznych