Debata Jaka ma być Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA w SGGW? i wernisaż wystawy Bibliotheca Nostra w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w SGGW 

Data wydarzenia: 2023-05-09