Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ogrodnictwo, mgr., godz. 12:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Żywienie Człowieka, inż., godz. 14:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Architektura Krajobrazu, mgr., godz. 8:30

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo, inż., godz. 12:00

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Bezpieczeństwo Żywności, inż., godz. 14:00

Webinar “Publikowanie artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie”

Spotkanie on-line Springer Nature

Zapraszamy do udziału w webinariach EMIS