Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Zarządzanie, godz. 8:30

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Żywienie Człowieka, godz. 11:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Technologia Żywności, godz. 11:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Towaroznawstwo, godz. 10:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Biologia, godz. 08:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności, godz. 08:30

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Leśnictwo, godz. 12:15

Szkolenie “Jak skutecznie korzystać z zasobów i usług Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW?”, godz. 10:30

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Bezpieczeństwo Żywności, godz. 11:15

Szkolenie z zakresu wyszukiwania literatury naukowej do pracy dyplomowej dla kierunku Leśnictwo, godz. 14:15