Spotkanie Akademickiego Klubu Książki

Koniki Polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym – 20 lat czynnej ochrony bagien

Wspomnienie Profesora Witolda Pruskiego

Sympozjum: Technologie SI w strategii, nauce i dydaktyce w SGGW