ScienceWeek 2023

XVIII Zjazd Socjologiczny – zaproszenie na spotkania w Bibliotece Głównej SGGW

XXXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS