Szkolenie online 6 czerwca: Profil autorski w bazie Scopus oraz ScienceDirect Topic Pages

Godziny pracy BG SGGW w okresie okołosesyjnym

Ankieta pt. “Diagnoza przestrzeni Biblioteki Głównej SGGW”.

Fotorelacja z IV Konwentu gier bitewnych Gladius

Fotorelacja z Dni SGGW 2022

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej

Zmiany godzin otwarcia Biblioteki przy Instytucie Inżynierii Lądowej i Instytucie Inżynierii Środowiska

Nowości w IBUK Libra

Program Dni SGGW – oferta Naukowej Sieci Informacyjnej – Bibliotek SGGW

Kody do portalu Legimi.