Biblioteka przy Instytucie Medycyny Weterynaryjnej